Operdata Solutions

Notícia destacada. 19/02/2022

Conegui els seus Drets

Conegui els seus Drets

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant el responsable del tractament, els seus drets d'informació, accés,…

…Veure més

Legislació

Actualment, les lleis vigents més rellevants de l'AEPD corresponen a:

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aproba el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, que regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 
 

Atenció al client. 972 483 031

 
Operdata Solutions, S.L. - C/ Sèquia, 11, 3ª. Planta - 17001 Girona - Tel: 972 483 031 - Notes legals Cookies Mapa web SGM